TGS 2013:终见CJ般成群Show Girl引泪目 绵延美腿君意乱

话说在本届东京电玩展(TGS 2013)上商家掏钱雇佣的Show Girl质量实在不佳,而且各自展区妹子少的可怜,笔者只能三三两两地上传写真图报。不过就在展会临近尾声之时,笔者终于见到了犹如上海CJ那样壮阔的成排成群Show Girl涌现,绵延百米的美腿让人意乱情迷。

现场图报:

 

牛游戏网

 

牛游戏网

 

牛游戏网

 

牛游戏网

 

牛游戏网

 

牛游戏网

 

牛游戏网

 

牛游戏网

 


牛游戏网

 

牛游戏网

 

牛游戏网

 

牛游戏网

 

牛游戏网

 

牛游戏网

 

牛游戏网

 

牛游戏网

 


牛游戏网

 

牛游戏网

 

牛游戏网

 

牛游戏网

 

牛游戏网

 

牛游戏网

 

牛游戏网

 

牛游戏网

 


牛游戏网

 

牛游戏网

 

牛游戏网

 

牛游戏网

 

牛游戏网

 

牛游戏网

 

牛游戏网

 

Leave a Comment